בגלל האוכל בבסיס: חיילת הוכרה כנכה. ישראל היום


חדשות