בגלל ”זובור”: משרד הביטחון יכיר בנכות של לוחם לשעבר שחלה בסוכרת. וואלה חדשות


חדשות