ynet בדק אלפי מכלי דלק בצבא, חלה במחלת דם – והוכר כנכה צה”ל: יש קשר סיבתי


התקבלה תביעה שהגיש עו”ד יואב אלמגור להכיר כנכה צה”ל בחייל שחלה במחלת דם חריפה (אנמיה אפלסטית), לאחר שבשירות הצבאי נחשף לאדי דלק וגזי פליטה, בעת שערך בדיקות ביטחוניות לאלפי מיכלי דלק של משאיות ומכוניות שנכנסו לארץ.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות