בהחלטה תקדימית הכיר בית המשפט בקברן צבאי שלקה באירוע מוחי כנכה צה”ל


חדשות