בוטלה טענת התיישנות של משרד הביטחון בשל פגיעה נפשית


לאור ערעור שהגיש משרדנו לבית המשפט, ביטל משרד הביטחון טענת התיישנות שהעלה כנגד תביעה של חייל מילואים, אשר נסבה על פגיעה נפשית שהתעוררה עשרות שנים לאחר השירות הצבאי. החייל טען שהתביעה התפרצה זמן רב לאחר השירות הצבאי, בעקבות אירועים שעוררו זכרונות קשים מלחימה במלחמת יום כיפור.
להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן
חדשות