בוטלה טענת התיישנות של משרד הביטחון בשל פגיעה נפשית


חדשות