בחינת הקשר בין הפרעה נפשית לבין עליה במשקל


בית המשפט הורה לוועדה רפואית להעריך את נכותו של נפגע, אשר עלה במשקלו באופן חריג לאחר התפתחות תגובה נפשית למצבו הגופני וכן בשל שימוש בתרופות שגרמו לשינוי בהרגלי האכילה שלו.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות