בית הדין הארצי הורה על קביעת הסדרים ונהלים חדשים לנפגעת פעולת איבה


לאחר 40 שנים בהן קיים החוק בעניינם של נפגעי איבה, דן המוסד לביטוח לאומי בתביעת נפגעת איבה על פי ההסדרים והנוהלים החדשים שנדרש המוסד להתקין וזאת על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה שקיבל את טיעונינו לקיפוח של נפגעי הטרור ולחוסר ביקורת שיפוטית על הועדות הרפואיות.
להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות