בית המשפט המחוזי הכיר במשפחה שכולה בשל רשלנות רפואית והעדר התייחסות לתלונות חייל על קוצר נשימה


חדשות