בית המשפט פסק שהפגיעה בשירות תזכה חייל בתגמולים הן במשרד הביטחון והן בביטוח הלאומי


באופן תקדימי קיבל בית המשפט את טענת משרדנו כי הפגיעה בשירות הצבאי מזכה בזכויות הן בביטוח לאומי והן במשרד הביטחון. באותו המקרה זכה חייל לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בשל פגיעתו הנפשית, ומשרד הביטחון טען כי אין להעניק תגמולים נוספים מכח חוק הנכים. בית המשפט קיבל את תביעת החייל ופסק שהוא יזכה לתגמולים גם מכח חוק הנכים.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות