בעקבות איומי סכין בטירונות-לוחמת קרקל לקתה בשיתוק ותוכר כנכת צה”ל. מאקו


חדשות