האם חובה להוכיח רשלנות או אחריות של הנהג על מנת לזכות בפיצויים?


חדשות