האם נפגע בפעולות איבה שאינו כשיר לעבודה זכאי בתקופת הטיפול לתגמול מיוחד?


חדשות