הגידול התגלה באיחור-הקצינה הוכרה כנכת צה”ל. מעריב


חדשות