הוגשה תביעה להכרה בקברן צבאי שלקה באירוע מוחי בגיל צעיר


חדשות