הוכרה חיילת שהתפרצה אצלה סוכרת נעורים בעקבות צעקות במטווח


חדשות