הוכר חייל שלקה במחלת נפש בשל קור קיצוני שחווה במהלך שמירה בלילות


בית משפט השלום בתל אביב קיבל את התביעה שהגיש עו”ד יואב אלמגור וקבע כי בניגוד לעמדת משרד הביטחון, יש להכיר כנכה צה”ל בחייל שלקה במחלת נפש בשל קור קיצוני שחווה במהלך שמירה בלילות במוצב ברמת הגולן. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שהגיש קצין תגמולים על החלטת בית משפט השלום.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות