הכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה


בית הדין לעבודה פסק כי אירוע מוחי ( CVA) שהתרחש לאחר מאמץ בעת דחיפת רכב היא תאונת עבודה, וזאת אף ששני מומחי בית הדין קבעו כי השפעת האירוע בעבודה פחותה בהרבה מהשפעת המחלה היסודית של הנפגע שלא קשורה בעבודה. הנפגע מוכר בנכות של 100% בשל האירוע המוחי.

עתה מתבררת תביעה נוספת לפיצוי כתאונת דרכים, לאור הטענה שמדובר ב”תיקון דרך”.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות