הכרה בהחמרת פגיעה נפשית מוכרת במשרד הבטחון בשל ”תסמונת פיצויים”


ועדה רפואית של משרד הבטחון קיבלה את טענתנו כי הוחמר מצבו של נכה המוכר בגין פגיעה נפשית בשל “תסמונת פיצויים” ובשל תגובתו להעדר פיצוי המגיע לו לפי השקפתו בשל הנכות.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות