הכרה בזכאות לרכב רפואי בדרגת נכות של 15% ותביעת תגמול רטרואקטיבי


נתקבלה זכאות לרכב רפואי אצל נכה צה”ל ותיק משנות החמישים, שדרגת נכותו 15% בלבד. כיום מתנהלת תביעה להחזרים רטרואקטיביים מאז מועד ההכרה ועד להכרה בזכות, בטענה שחובת פקידי אגף השיקום היתה ליידע אותו בזכות זו.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות