הכרה בירידה בשמיעה שהתרחשה כעשר שנים לאחר חשיפה לרעש


ועדה רפואית קיבלה את טיעוננו שירידה בשמיעה קשורה בחשיפה לרעש כעשר שנים לפני כן. במרבית המקרים לא מוכרות ירידה או החמרה בשמיעה, אשר מתרחשות לאחר תום החשיפה לרעשים. למרות חלוף הזמן הוכרה הירידה בשמיעה.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות