הכרה במשפחה שכולה בשל רשלנות רפואית והעדר התייחסות לתלונות החייל על נגע עורי


בהמלצת ועדת הערעורים בית משפט השלום הוכרה משפחה שכולה לאחר פטירת החייל בשל העדר מעקב רפואי במועד, אף שרופאים צבאיים דרשו מעקב מונע כזה. רשלנות רפואית זו הובילה למצב גרורתי שגרם לפטירת החייל.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות