הכרה במשפחה שכולה בשל רשלנות רפואית והעדר התייחסות לתלונות החייל על נגע עורי


חדשות