הכרה במשפחה שכולה לאחר פטירת שוטרת בשל הפרעת קצב בודדת בעת חופשה


חדשות