הכרה בנפגע מיום הכיפורים בהפרעה פוסט טרואמטית, אף שתביעתו הוגשה לאחר 31 שנה


חייל שנפגע במלחמת יום כיפור הגיש תביעתו לאחר 31 שנה, ותביעתו נדחתה. בית המשפט המליץ להכיר בנכות תוך ביקורת על מומחית בתחום הפסיכיאטריה שהגנה על החלטת קצין התגמולים. בעקבות המלצה זו הוכר החייל.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות