הכרה בפגיעה נפשית של מסתערב, 15 שנה לאחר השתתפות בפעולות מיוחדות כנגד מבוקשים


הוכרה פגיעתו הנפשית של חייל שהשתתף בפעולות מיוחדות כנגד מבוקשים, אף שהוא לא טופל כל השנים עד סמוך להגשת התביעה.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות