הכרה בקשר בין הפרעה פוסט טראומטית לפגיעה בכליות


ועדה רפואית של משרד הבטחון קיבלה את טענתנו כי קיים קשר בין פגיעה נפשית של פוסט טראומה (PTSD) לבין פגיעה בכליות, בין היתר לאור הטיפול התרופתי והזנחה בטיפול הרפואי.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות