הכרה בקשר בין טיפול תרופתי לפגיעה בכליות


משרד הבטחון קיבל טענת חייל שטיפול תרופתי אותו קיבל במהלך שירותו פגע בכליותיו.

השלכותיה הרחבות של הכרה זו הן שההכרה התקבלה ללא צורך בהוכחת רשלנות מצד הרופאים הצבאיים, אלא רק על יסוד הקשר הסיבתי שבין הטיפול לבין הפגיעה הכלייתית.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות