הכרה בקשר בין שימוש במשככי כאבים לבין פגיעה לבבית


ועדה רפואית של משרד הבטחון קיבלה את טיעוננו כי קיים קשר בין משככי כאבים לבין פגיעה לבבית, וקבעה את דרגת הנכות בשל הפגיעה בלב בשיעור 100%.

התובע הוכר בעבר בשל פגיעות אורטופדיות והשתמש בתרופות לשיכוך כאבים כוואיוקס, ארקוקסיה ואלגוליזין פורטה, שסופקו על ידי משרד הבטחון. במהלך השנים התרחשו אירועים לבביים והפרעות קצב, שהוכרו כנכות מוסבת.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות