הכרה בשיעור של 100% בעקבות גידול שהתגלה באיחור של שנים


חדשות