הכרה מלאה בפגם מולד שהתפרץ בעקבות תנאי השירות


בית המשפט קיבל את הטענה שאף שקיים פגם מולד ערב הגיוס, הרי שתנאי שירות קרביים והעדר טיפול נאות של שלטונות צה”ל לחייל עם גמישות יתר, מחייבים הכרה מלאה של גרימה ובכל היקף הפגם.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות