העברת ההכרעה בשאלת כושר עבודה של נפגעי איבה מוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי לבתי הדין


בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לשנות את המצב המשפטי הקיים, לפיו וועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי מכריעה בשאלת כושר העבודה של נפגע איבה ובהיותו נצרך, וקבע כי הכרעה זו תופקע מהוועדה הרפואית ותהיה נתונה לבתי הדין.

בית הדין הארצי קיבל את טיעוננו כי הנהלים הקיימים המותירים את ההחלטה בידי הוועדה הרפואית עלולים לגרום להטיית ההחלטה וכי הסמכות היא בידי בית הדין.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות