הפגיעה הנפשית התפרצה עשרות שנים לאחר הקרב בלטרון במלחמת השחרור


חדשות