התקבל ערעור על החלטת קצין תגמולים לדחות תביעה להכרה בפוסט טראומה בשל כתיבת זכרונות מהקרב בחוה הסינית


התקבל ערעור שהגיש עו”ד יואב אלמגור לבית המשפט על החלטת קצין תגמולים לדחות בטענת התיישנות את התביעה להכיר בלוחם שריון שלחם בחווה הסינית ובמלחמת הלבנון הראשונה כנכה צה”ל, וזאת לאחר שבעקבות כתיבת זכרנותיו חווה התפרצות הטראומה של ארועי המלחמה.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות