חיילת שהעמיסה על גבה משקלים כבדים הוכרה כנכת צה”ל


חדשות