חיילת שחלתה בצליאק בשירות הצבאי תוכר כנכת צה”ל


חדשות