חייל שהשתתף בקרבות מלחמת יום כיפור הוכר כנכה צה”ל


חדשות