חייל שלקה באסטמה הוכר כנכה צה”ל בשל תנאי השירות באיזור הנגב


חדשות