חייל שסבל מקור ופיתח מחלת נפש הוכר כנכה צה”ל. ידיעות


חדשות