חילץ את רכבו, לקה באירוע מוחי והוכר כנכה. וואלה חדשות


חדשות