חלה בלוקמיה במהלך שירותו, ויוכר כנכה צה”ל. ישראל היום


חדשות