לאחר שלקה בארוע מוחי: קברן צבאי הוכר כנכה צה”ל. 12N


חדשות