לאחר שנים רבות הוכרה כאלמנת צה”ל מי שהיתה מאורסת לחלל מלחמת יום כיפור


חדשות