לוחם בחיל השריון שחלה בסוכרת הוכר כנכה צה”ל בשל התעללויות שחווה בשירות הצבאי


חדשות