לקה בסוכרת נעורים בעקבות שירותו בחברון. מעריב


חדשות