מחלת הסוכרת בה חלה שוטר הוכרה על ידי בית המשפט כקשורה לשירות הביטחוני


חדשות