משרד הבטחון הכיר הכרה מלאה במחלת טרשת עורקים לנכה צה”ל


משרד הבטחון קיבל באופן תקדימי את טיעוננו להכרה במחלת טרשת עורקים ממנה סבל נכה צה”ל.

להחלטה חשיבות רבה לציבור הנכים שכן עד כה התקבלה הכרה בפגיעה לבבית רק בשל אוטם שריר הלב, ונדחו כל התביעות שנגעו לטרשת העורקים.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות