חיילת שחלתה בטרשת נפוצה הוכרה כנכת צה”ל – בית משפט מנע ניסיון משרד הביטחון לבטל את ההכרה במחלה


תביעה שהגיש עו”ד יואב אלמגור בשמה של חיילת אשר חלתה בטרשת נפוצה במהלך שירותה הצבאי התקבלה, והחיילת הוכרה כנכת צה”ל. משרד הביטחון ניסה לבטל את ההחלטה ולטעון כי נעשתה בטעות, ואולם בית המשפט קבע כי אין לבטל את ההכרה בחיילת.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות