פגיעה נפשית של נכה צה”ל גרמה לעישון כבד אשר גרם לפטירה – האלמנה תוכר כאלמנת צה”ל לפי חוק משפחות חללים שנספו במערכה


התקבל ערעור לבית המשפט שהגיש עו”ד יואב אלמגור, והוכרה אלמנתו של נכה צה”ל שנפטר בגין 77 ממחלת ריאות שנגרמה מעישון כבד, 58 שנים לאחר פציעתו ממוקש בשירות הצבאי, כאלמנת צה”ל. בית המשפט קבע כי קיים קשר בין הפגיעה הנפשית בה הוכר הנכה לבין הרגל העישון שלו, אשר הוביל לפטירתו.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות