נכה צה”ל זכה במאבק נגד רשות המסים וקיבל פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה


בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל את הערעור שהגיש עו”ד יואב אלמגור וקבע לנכה צה”ל שנקבעו לו נכויות שונות על ידי משרד הביטחון פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה. בפסק הדין נמתחה ביקורת על התנהלות רשות המסים ולהתעלמותה מפניותיו החוזרות של המערער מבלי לספק הסבר או מענה לדרישותיו.

להחלטות נוספות שהתקבלו על ידי משרדנו קראו כאן

חדשות